Collecteren met een schepnet

Een collectant met plezier in het werk. Ze collecteert voor Liefdadigheid Naar Vermogen, een genootschap dat armen steun verleent. Hemelvaartsdag, omstreeks 1925 in Amsterdam |foto Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Geloof
Een collectant met plezier in het werk. Ze collecteert voor Liefdadigheid Naar Vermogen, een genootschap dat armen steun verleent. Hemelvaartsdag, omstreeks 1925 in Amsterdam |foto Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Vaak gaan christelijke feesten gepaard met rituelen en gebruiken die niets met het feest te maken hebben en in een heidens verleden wortelen. Dat is ook zo met Hemelvaart. Voor de komst van het christendom offerde men brood aan de zonnegod, om diens zegen af te smeken over het gewas.

Na de kerstening kreeg het gebruik hier en daar een nieuwe lading. In de Achterhoek brachten de boeren brood naar de herberg, waar diakenen het onder armen verdeelden. Zo werd hemelvaartsdag liefdadigheidsdag. Om het leuk te houden, kreeg de maker van het zwaarste brood een fles wijn. Hemelvaartsdag als liefdadigheidsdag kwam ook in zwang in Amsterdam. Op nieuwjaarsdag 1871 stichtte de achttienjarige Louis Blankenberg de vereniging Liefdadigheid Naar Vermogen, samen met een broer, een zus en een vriend. Vier jaar later telde de vereniging 272 leden en 716 donateurs. Zij gaven onderwijs …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?