'Christenen en joden delen levensvisie'

UTRECHT - Christenen en joden hebben een gezamenlijk fundament voor hun levensvisie en levenshouding: de mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en dat bepaalt zijn relatie tot God, medemensen en schepping.
Dat schrijven de rooms-katholieke bisschoppen in een zogeheten Woord over de relatie van het kerkgenootschap met het jodendom, dat gisteren naar buiten is gebracht. De vreugde van het leren is het derde schrijven aan de joodse gemeenschap, na eerdere bisschoppelijke publicaties in 1995 en 1999.Aanleiding is de veertigste verjaardag van de verklaring Nostra Eatate, die het Tweede Vaticaans Concilie in 1965 opstelde over de verhouding van de Rooms-Katholieke Kerk met de niet-christelijke godsdiensten. Het doel van deze verklaring was om als kerk bij ,,haar opdracht om de eenheid en de liefde tus …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?