Christendom is meer dan volle kerk

Geloof

LEIDEN - Herman Paul, per 1 september hoogleraar secularisatiestudies, gaat niet een simpel achteruitgangsverhaal met bijbehorend doemscenario vertellen. Met Augustinus verzet hij zich tegen de neiging nu al te willen weten hoe het met de kerk afloopt. Dan misken je Gods vrijheid om te handelen.

Blader door de kerkelijke pers, zegt Herman Paul, en je komt het ene voorbeeld na het andere tegen: meditaties en beschouwingen over secularisatie naar aanleiding van Matteüs 24, waarin Jezus over het einde der tijden spreekt. In de trant van: zie je wel, het gaat bergafwaarts, mensen hebben geen moreel besef meer, de kerken lopen leeg, en het wordt alleen maar erger. Als het over secularisatie gaat, wordt een complexe geschiedenis vaak teruggebracht tot een simpele formule van achteruitgang met bijbehorende toekomstverwachting. Dat valt mij als historicus op, zegt Herman Paul (34). …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?