Christen-wetenschapper heeft Augustinus nodig

BENNEKOM - Vandaag promoveert dr.ir Arie van der Rijst (71) in Nijmegen op het wetenschapsbegrip in de late Middeleeuwen en de betekenis daarvan voor de huidige wetenschap. Het boek is uit zorg geboren. Van der Rijst vindt dat christenen te gemakkelijk een scheiding maken tussen geloof en wetenschap.
Ze kunnen leren van de kerkvader Augustinus, voor wie wetenschap een middel was om God te kennen. Om Augustinus te lezen, leerde Van der Rijst eerst Latijn.Het is de derde keer dat Van der Rijst promoveert. In 1969 verdedigde hij in Delft een proefschrift over de West-Europese staalindustrie - hij bekleedde jarenlang een hoge functie bij Hoogovens. In 1994 volgde de promotie tot doctor in de bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het proefschrift uit 1994, Ander ondernemerschap, verdedigde Van der Rijst de oudtestamentische regels voor de economie. Verwijzend naar het renteverbod …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?