CHR. GEREF. KERKEN

APELDOORN - Kun je preken wel leren? Hoe preek je met hart en ziel? Dit zijn enkele vragen waarover de christelijk-gereformeerde Schooldag op zaterdag 27 september zal gaan. Het thema van de ontmoetingsdag is 'Passie voor preken!' Op de Schooldag zal ook ingegaan worden op vragen als 'Hoe vindt u/jij dat er gepreekt moet worden?' Alsook: 'Hoe worden wat het preken betreft aanstaande dominees in Apeldoorn opgeleid?'
De Schooldag begint om 10.30 uur in de Grote Kerk aan de Loolaan. Hoofdspreker over het thema is drs. A. Baars, universitair hoofddocent in onder andere de predikkunde (homiletiek). 's Middags om 13.45 uur zal in de Barnabaskerk en in het universiteitsgebouw aan het Wilhelminapark 4 daarop worden gereageerd door een dominee en een ouderling, waarna het publiek gelegenheid krijgt aan het gesprek deel te nemen. Voor de kinderen is er een speciaal programma, terwijl er oppas is geregeld voor de allerjongsten. Om dit laatste in goede banen te leiden is opgave vooraf gewenst via telefoon (055-57757 …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?