CGK-synode komt nog steeds niet tot besluit over NBV

NUNSPEET - De christelijk-gereformeerde synode is gisteravond opnieuw niet gekomen tot een besluit over de invoering van de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat kwam door de uitvoerige inbreng van synodeleden, rapporteurs, deputaten en adviseurs tijdens deze vierde gespreksronde. Daar lag weer een opvallende ontwikkeling aan ten grondslag.

Bij de vorige bespreking besloten de synodeleden - verrrassend - een pas op de plaats te maken en eerst met elkaar een geestelijk gesprek te voeren. Maar die retraite, gehouden op 12 november in Noordeloos, leverde geen eensluidend standpunt op. Opnieuw lag er een meerderheids- en een minderheidsstandpunt ter bespreking voor. De meerderheid hield vast aan het voorstel het gebruik van de Bijbelvertaling in de kerken te ontraden, maar scherpte de rol van de classes aan. Die moet met een gemeente in gesprek gaan, als die de NBV toch wil gebruiken. De minderheid schoof wel op. Eerst …
Dit is 16% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?