CGK bezint zich op ‘eenheid binnen de kerk’

Als het om kerkelijke eenheid gaat, worstelen de christelijk-gereformeerden met een dilemma: heeft het zin met andere kerken over eenheid te spreken wanneer er binnen de eigen kerken weinig ‘geestelijke herkenning’ is?

Nunspeet

Dat bleek woensdagmorgen tijdens een eerste bespreking van de synode, bijeen in Nunspeet, over dit thema. Aan de bespreking ligt een rapport van de deputaten Eenheid Gereformeerde Belijders ten grondslag. Die staken de afgelopen jaren juist veel energie in het gesprek over eenheid bínnen de kerken. Maar dat behoort eigenlijk niet tot zijn taken, signaleert het, vandaar dat deze deputaten daartoe geen vervolgopdracht van de synode willen.

Afgevaardigde dominee Anton Egas sprak tijdens de bespreking de wens uit dat ook binnen de kerken het gesprek over eenheid wordt voortgezet. Hij pl …
Dit is 44% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?