Calvijns verkiezingsleer milder dan bij lutheranen

HILVERSUM - ,,Ik ben geen verklaard tegenstander van Samen op Weg, wel van de wijze waarop het van boven af wordt doorgedrukt. Laat voorstanders maar bewijzen dat ons hervormd kerkrecht niet alleen presbyteriaal (nadruk op de plaatselijke gemeente), maar ook synodaal (van boven af geregeerd) is. De synode heeft deze macht ten onrechte aan zich getrokken. Met de kerkorde van 1951 als basis van Samen op Weg had ik geen moeite gehad. Wat er nu wordt klaargemaakt deugt alleen kerkrechtelijk al niet.''
De reactie van prof. dr. Willem Balke (70) is duidelijk. Vandaag neemt hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afscheid als bijzonder hoogleraar in de geschiedenis der Reformatie. Er is een college over 'Jeruzalem, Rome, Genève' over Calvijn als exegeet, een symposium 'Sola Gratia' (door genade alleen) met buitenlandse gastsprekers en de presentatie van Balkes lijvige bundel studies Calvijn en de Bijbel. Presbyteriaal De Calvijn-specialist was recent op andere wijze in het nieuws: als promotor van de jurist mr. J.J.H. Post, advocaat van die hervormde gemeenten die straks niet met SoW me …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?