Blogs en Bladen: wees niet bang en niet naïef bij privacy

Geloof
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

privacy: wees niet bang en niet naïef

Het christelijk-gereformeerde blad De Wekker staat dit keer in het teken van de nieuwe privacywet. Kerken kunnen doorslaan in hun ijver om aan de wet te voldoen, laat dominee Dingeman Quant zien. Zo las hij in een regionaal kerkblad de zin: ‘We mochten voor een concreet gezin voorbede doen in een specifieke situatie.’ Toch verkiest hij dat boven de ‘vele details over ziekte en zorg die te lezen waren en een lezer deden blozen’, aldus Quant. In de eerste drie artikelen wordt verwezen naar psalm 139: ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’. Een geruststellende ged …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?