Blogs en bladen: protestants Nederland in vier blokken

Met initiatieven als 'Wij kiezen voor eenheid' en de Nationale Synode is oecumene hot in christelijk Nederland. Tot institutionele eenheid zal dat niet snel leiden, maar ook daaraan wordt - soms heel langzaamaan - gewerkt door bijvoorbeeld de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Hoe dan ook, bijna iedere protestant fantaseert wel eens over een nieuwe kerkelijke kaart. Theoloog Alain Verheij doet een gooi op zijn blog Vreemdgeluid.nl. De huidige kerkgenootschappen zijn naar zijn oordeel niet meer logisch ingedeeld. 'Binnen denominaties zelf zijn er grote verschillen. En die dreigen soms weer tot nieuwe scheuringen te leiden.' Zijn oplossing is een vrijzinnig, middenorthodox, conservatief en evangelisch blok te maken - 'denominaties 2.0'. De eerste bestaat uit doopsgezinden, remonstranten en een deel van de Protestantse Kerk. Het 'middenorthodoxe veld' is 'gigant …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?