Blogs en bladen kerk: zorg over Schriftgezag

Geloof
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

zorg over schriftgezag

Bas van der Vlies, oud-leider van de SGP, uit in het Kerkblad Hersteld Hervormde Kerk zijn zorg over wat hij ziet als het afnemend gezag van de Bijbel. ‘Bij deze trend mag de wacht wel worden betrokken om deze waar nodig om te buigen of zelfs te keren, opdat we blijven bij het kinderlijk-eenvoudig verstaan van de Heilige Schrift en bij de waarheid ervan. We mogen teksten niet blijven kneden totdat ze zeggen wat we willen lezen.’ Als voorbeelden noemt hij het recente besluit van de vrijgemaakt-gereformeerden om vrouwen tot het ambt toe te laten en het boek En de aarde br …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?