Blogs & bladen: verlichte voorgangers, geen ketters

Uit ergernis over de vele aandacht voor Calvijn in 2009 het Calvijnjaar zette de vrijzinnige theoloog Cees den Heyer zich aan een boek over een andere stroming, die van het Bijbels humanisme.

De representanten daarvan definieert hij in een interview in Woord & Dienst als theologen die ontdekten dat de Bijbel mensenwerk is. Die is niet uit de hemel komen vallen, maar ontstaan gedurende eeuwen. Veel van wat er in de Bijbel staat, moet je niet letterlijk nemen, maar symbolisch lezen, als een metafoor, vat hij samen. Den Heyer raakte bekend door een boek waarin hij de klassieke christelijke verzoeningsleer bestreed. De verzoenende betekenis van het lijden en sterven van Jezus Christus zou niet terug te vinden zijn in de Bijbelse geschriften. De Bijbelse traditie is verwarren …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?