Blogs & bladen: dienstplicht in de kerk

In Nederland geldt officieel nog steeds de dienstplicht. Hoe zit het daarmee eigenlijk in de kerk?

Dat vraagt de hervormde predikant C.J. Overeem zich af in kerkblad De Waarheidsvriend. Het blijkt een retorische vraag, want op het antwoord hoeven we niet lang te wachten. Belijdende leden hebben een plicht hun gaven in te zetten in de kerk, schrijft Overeem. Iemand die openbare geloofsbelijdenis aflegt, zegt niet alleen ja tegen Christus, maar ook ja tegen zijn gemeente. De kerk is een lichaam, en de ledematen hebben elkaar nodig, vervolgt Overeem. Ik kan niet zonder de kerk, maar tegelijk is ook waar dat de kerk niet zonder mij kan. Ik ben niet alleen lid van de kerk om iets te ontva …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?