Bisschoppen vinden hulp asielzoekers christenplicht

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Nederlanders, en christenen in het bijzonder, hebben de plicht om vluchtelingen de helpende hand toe te steken. ‘Voor discriminatie of nationalisme is in het Evangelie geen plaats.’

Utrecht

Dat schrijven de Nederlandse rooms-katholieke bisschoppen in hun kerstboodschap aan ‘alle medeburgers en in het bijzonder aan parochies en plaatselijke geloofsgemeenschappen’.

Zij wijzen er in hun brief op dat er voor Jezus, Maria en Jozef volgens het kerstevangelie geen plaats was in de herberg van Betlehem. ‘Dit terwijl de Heilige Schrift op vele plaatsen indringend spreekt over het gebod om herbergzaam te zijn voor de medemens in nood die aan onze deur klopt. Het Bijbelse appel herbergzaam te zijn voor de vluchtelingen in ons midden, klinkt in onze tijd zo indringe …
Dit is 28% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?