Bisschop Wiertz: Priester moet eigen broek gaan ophouden

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Bisschop Wiertz van Roermond vindt dat katholieke priesters in de toekomst bereid moeten zijn om naast hun ambt een beroep uit te oefenen om geld in het laatje te brengen. Deze opvallende uitspraak legt niet alleen de vinger op verschillende zere plekken, maar opent perspectieven voor wijzigingen in het priesterprofiel.

Kerkrade

Het kan verkeren. In 1954 verbood paus Pius XII de Franse priester-arbeiders naast hun kerkelijk ambt ook een civiel beroep uit te oefenen. In oktober 1965, vlak na het Tweede Vaticaans concilie, hief paus Paulus VI dit verbod op een betaalde baan weer op. Afgelopen zaterdag schetste mgr. Frans Wiertz een horizon van een kerk waarin priesters ‘over twintig jaar bereid moeten zijn zelf een bijdrage te leveren in de kosten van hun levensonderhoud’.

Hij zei dat tegen meer dan 400 aanwezigen op de jaarlijkse bisdomdag in de abdij Rolduc. Op de regionale zender L1 voegde de bisschop eraa …
Dit is 15% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?