Bisschop verliest geding om Maagdenhuisfonds

AMSTERDAM - Een poging van het rooms-katholieke bisdom Haarlem-Amsterdam om meer grip te krijgen op het zogeheten Maagdenhuisfonds is stukgelopen.

Deze week wees de Amsterdamse kort-gedingrechter Harm Brouwer de vordering van bisschop Jos Punt af. Die wilde dat het huidige bestuur zou plaatsmaken voor een nieuw bestuur, dat door hem was aangesteld. De rechter stemde de bisschop toe dat de stichting Het Roomsch Catholijk Maagdenhuis een kerkelijke rechtspersoon is en dus onder het kerkelijke gezag valt. Maar ook dan blijft volgens de eigen statuten van het fonds de invloed van de bisschop beperkt, constateerde de rechter. Alleen bij wanbeleid van het zittende stichtingsbestuur zou de bisschop het recht hebben om in te grijpen. Maar …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?