Bisschop Muskens oogst dit keer weinig bijval

Met zijn pleidooi om God voortaan Allah te noemen, omdat dat ,,ook een heel mooi woord voor God,, is oogst scheidend bisschop Tiny Muskens weinig bijval. ,,Deze uitspraak moeten we maar snel weer vergeten'', klinkt het vergoelijkend.
HILVERSUM - Bisschop Tiny Muskens van Breda kan een potje breken, ook onder protestanten. De als progressief bekend staande bisschop, die begin volgend jaar om gezondheidsredenen zijn ambt neerlegt, heeft er al meermalen blijk van gegeven dat hij zich weinig gelegen laat liggen aan Vaticaanse verordeningen. Hij gaat gewoon zijn eigen gang, en zo'n houding spreekt Nederlanders - rooms-katholiek of niet - al snel aan. Het bekendst is zijn uitspraak dat armen best een brood mogen stelen om in leven te blijven. Naar aanleiding daarvan ontspon zich eind jaren negentig een breed maatschappelijk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?