Biografisch Lexicon compleet

KAMPEN - Het zesde en laatste deel van het Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme wordt vandaag in Kampen gepresenteerd. Het bevat korte biografieën van onder meer pinkstervoorganger Johan Maasbach, de christelijke gereformeerde nieuw-testamenticus J.P. Versteeg en de vrijgemaakt-gereformeerde predikant en kerkhistoricus dr. R.H. Bremmer. Ook de dichteres Ida Gerhardt kreeg een lemma.
Deel 6 van het Biografisch Lexicon wordt gepresenteerd op een symposium in de Theologische Universiteit Kampen, waar sinds 2000 het redactiesecretariaat van het Lexicon gevestigd is. De zes delen van het Biografisch Lexicon, waarvan het eerste deel verscheen in 1978, bevatten korte biografieën van mensen die van belang zijn geweest voor het Nederlandse protestantisme sinds de Reformatie. Hoofdfiguren uit het protestantisme in de Zuidelijke Nederlanden in de zestiende eeuw, zoals Guido de Brés, ontbreken evenmin en er is plaats gemaakt voor protestantse kolonisten en emigranten van betekenis …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?