'Binnen korte tijd staan we allemaal aan het front'

BARNEVELD - Nieuwe gemeenten stichten lijkt een trend, schrijven de opstellers van een handzame brochure over missionaire projecten aan kerkenraden en evangelisatiecommissies van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Maar het is volgens hen zeker ook een optie bínnen bestaande gemeenten nieuwe missionaire wegen in te slaan.
In de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Bergen op Zoom had in vijf jaar tijd een bezinningsproces plaats, waardoor de blikrichting veranderde. Van een gemeente die worstelde met de vraag 'hoe lang we blijven bestaan als kleine gemeente' werd de blik naar buiten gericht. ,,Het evangelisatiewerk mocht geen bijzaak zijn - zoals je zo vaak ziet in traditionele gemeenten'', zo schrijven betrokkenen in het boekje Thuisfront . ,,De verkondiging van het evangelie moest de kernidentiteit van de gemeente worden. De gemeente een stad op een berg en een helder licht.'' De brochure Thuisfront . Miss …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?