Bijna meer moslims dan gereformeerden

VOORBURG - Het aantal islamieten in Nederland groeit gestaag. In tien jaar tijd is het aantal aanhangers van deze levensbeschouwelijke beweging bijna verdubbeld naar een kleine 920.000. Daarmee is de islam de vierde geloofsgroep in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Op 1 januari gaf 31 procent van de bevolking van achttien jaar en ouder aan rooms-katholiek te zijn. 14 Procent is hervormd en zeven procent gereformeerd. Daarna volgen de islamieten met een percentage van bijna vijf. 38 Procent van de Nederlanders geeft aan niet kerkelijk te zijn. Andere stromingen, zoals de evangelische, zijn in het onderzoek niet nader gespecifideerd. Zij vallen onder vier procent 'overigen'. Het aantal islamieten is niet alleen gegroeid door immigratie, maar ook doordat in Nederland wonende allochtonen kinderen krijgen. Van de niet-westerse islamieten behoort 38 procen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?