Bijbellezen begon niet pas na de Reformatie

Mart van Duijn Geloof
Mart van Duijn | beeld nd
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Het oudste in het Nederlands gedrukte boek is de Delftse Bijbel uit 1477. Boekhistoricus Mart van Duijn vergeleek de 61 bewaard gebleven exemplaren met elkaar en kwam tot de conclusie dat de bijbels soms best verschillen. Hij presenteert zijn onderzoek vandaag in het Haagse Museum Meermanno.

Leiden

Bijbellezen, dat begon toch pas na de Reformatie?

‘Nee, absoluut niet. Er waren al verschillende volksvertalingen in omloop tijdens de late Middeleeuwen. Wel is het zo dat de lutherse bijbel bijdroeg aan een snellere verspreiding, maar het is niet zo dat de katholieke kerk het bijbellezen door leken voordien verbood. Dat idee is waarschijnlijk ontstaan doordat Luther in zijn tafelgesprekken zou hebben gezegd dat de katholieke kerk de Bijbel bij het gewone volk weg wilde houden.’

Waarom kwamen volksvertalingen uitgerekend in de late Middeleeuwen op de markt?

‘Simpel: er …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?