Bijbelcursus legt het af tegen Alpha

AMERSFOORT - De toekomst van de Bijbelcursus, die in de jaren tachtig en negentig grote bekendheid genoot in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), is op termijn onzeker. De 'concurrentie' met onder meer de Alphacursus is te groot, ook is het materiaal verouderd.
Dat blijkt uit een brief die de Stichting Bijbelcursus heeft geschreven aan haar achterban. Het bestuur gaat de Bijbelcursus onderbrengen bij de Deputaten Toerusting Evangeliserende Gemeente (DTEG), waarna de stichting wordt opgeheven. Onzeker blijft of het cursusmateriaal vernieuwd gaat worden. De in 1979 gestarte Bijbelcursus is een cursus in vijfentwintig delen gericht op kennisoverdracht over Bijbel en christelijk geloof. Hij kan schriftelijk doorlopen worden, maar ook door persoonlijke begeleiding. De verantwoordelijke stichting heeft in bijna alle vrijgemaakt-gereformeerde kerken con …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?