Bij het sterven van Bapa Rumi

,,Misschien zien wij elkaar hier op aarde niet weer terug, maar via onze gebeden ontmoeten wij elkaar dagelijks voor de troon van God.'' Dat waren de woorden van ds. Obed Rumi, toen wij tien jaar geleden afscheid namen van elkaar. Bapa Rumi - zo kennen wij hem - was bijzonder geliefd, juist omdat hij zoveel liefde toonde.
Maar één keer heb ik hem boos gezien, namelijk toen een andere zending in het gebied van de GGRI (de Gereformeerde Kerken in Indonesië) wilde gaan werken, omdat daar nog geen echte christenen zouden zijn. Toen ontstak Bapa Rumi in toorn. Maar verder was hij een mild en zachtmoedig mens. Geduldig en begrijpend ging hij om met de pas bekeerde christenen die het nog zo moeilijk vonden om het oude heidense leven de rug toe te keren. Even geduldig en begrijpend steunde hij de pas aangekomen zendingsmensen, die te kampen hadden met aanpassingsproblemen in de nieuwe cultuur.Dominee Rumi was nog een v …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?