Bezwaren tegen besluit afscheiding afgewezen

UTRECHT - De geschillencommissie van de Nederlandse Hervormde Kerk heeft de bezwaren tegen een synodebesluit over afscheiding van plaatselijke hervormde gemeenten ongegrond verklaard.
Volgens dat besluit kunnen die gemeenten zich niet afscheiden van het landelijk kerkverband als de kerkfusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen een feit is.De synode ging begin juni 2001 akkoord met het rapport Om de eenheid en heelheid van de Kerk. Volgens een brief die de generale commissie voor bezwaren en geschillen heeft verstuurd aan 18 predikanten en kerkenraden die daar bezwaar tegen hadden aangetekend, is dat besluit op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Ook is het volgens de commissie niet in strijd met de inhoud, strekking of geest van de hervormde kerkorde.In het bewust …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?