Beroep op synode

ELSPEET - Ruim achthonderd ambtsdragers uit 125 hervormde kerkenraden hebben zaterdag in Elspeet een ,,laatste appèl'' op de hervormde synode gedaan om oog te hebben voor de gewetensnood van de hervormden met principiële bezwaren tegen de fusie met gereformeerden en lutheranen.
Het verenigingsbesluit houdt volgens het appèl geen rekening met het geweten van gemeenteleden. ,,Wij zijn niet uit op breuken'', aldus het appèl. De bijeenkomst was georganiseerd door het Convent van Hervormde Kerkenraden, een initiatief van het Comité tot Behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk. De afgelopen dagen had het hervormd synodebestuur gewaarschuwd dat het oprichten van noodclasses of een noodsynode onkerkelijk is. ,,Wie zo handelt, gaat over tot afscheiding en handelt tegen de orde van de kerk.'' Dagvoorzitter ds. C.J.P. van der Bas zei dat de bijeenkomst ,,meer is dan een bezinni …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?