Belijdenis was voor Ursinus geen maatstaf

KAMPEN - Tijdens een symposium dinsdag in Kampen over de Nederlandse Geloofsbelijdenis, 450 jaar geleden door Guido de Bres geschreven, werd nadrukkelijk de verbinding met de actualiteit gezocht. Opvallend genoeg bleek dat Ursinus, opsteller van de catechismus, de gereformeerde belijdenisgeschriften minder gezag toekende dan gereformeerden in de eeuwen na hem.

De drie formulieren van eenheid namen voor gereformeerden in de afgelopen eeuwen een belangrijke plaats in. De Dordtse synode van 1618-1619 verklaarde de gereformeerde belijdenisgeschriften als bindend. Maar Zacharias Ursinus, hoofdauteur van de heidelbergse catechismus, kende de gereformeerde belijdenissen veel minder gezag toe; hij vond de vroegkerkelijke oecumenische belijdenissen (zoals de apostolische geloofsbelijdenis) belangrijker. 'Dat hadden jullie vast niet verwacht', zegt Andreas Beck, decaan van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Hij is een van de sprekers tijden …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?