Belangstelling voor mystiek

De Encyclopedie van de mystiek loopt goed. Half april kwam het dikke boek uit en inmiddels werkt uitgeverij Kok aan een tweede druk. Vlak voor de verschijningsdatum bleek dat al wenselijk. De boekhandel had meer besteld dan verwacht legt Kok-redacteur Jan Wagner desgevraagd uit.
De samenstellers wisten reeds dat de belangstelling voor mystiek is gegroeid. Kerkhistoricus Auke Jelsma komt in de inleiding met wat verklaringen. Religie mag er weer zijn, mits er geen onverdraagzaamheid uit voortkomt, signaleert hij. Juist de mystiek zou religie 'humaner' kunnen maken, vanwege haar persoonlijke karakter en openheid voor ervaringen. Verder heeft de interesse volgens hem te maken met het ,,grensoverschrijdend karakter'' van mystiek. Het komt in de meeste religies voor en zou daarom een brug kunnen slaan tussen de religies. Uiteraard wijst Jelsma er ook op dat persoonlijke erv …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?