Behoefte aan verbod godslastering neemt toe

UTRECHT - Het belang van het verbod op godslastering wordt juist in een moderne multireligieuze samenleving steeds groter geacht.

Dat betoogt de Britse historicus David Nash morgen tijdens een lezing aan de Universiteit Utrecht. In de middeleeuwen gold blasfemie als een bedreiging voor de maatschappelijke orde, aldus de hoogleraar geschiedenis uit Oxford. ,,De commercie was bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de geldigheid van religieuze eden.'' In de moderne tijd wordt het verbod op godslastering steeds meer als ,,ouderwets en onderdrukkend'' gezien. Voortaan is blasfemie alleen nog strafbaar als daardoor het recht van anderen in het gedrang komt van godslasterlijke taal gevrijwaard te blijven. Daarmee kwam de noodza …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?