Barmhartige Samaritaan heeft ook taak in zorg

OUD-BEIJERLAND - Verpleegtehuis De Egmontshof in Oud-Beijerland heeft geld tekort en kan daardoor de zorg niet op peil houden. Een optie is diaconieën van kerken te vragen om bij te springen. ,,Een lid van de Raad van Toezicht heeft dit idee geopperd, maar ik heb nog geen tijd gehad er verder over na te denken'', zegt directeur P.C. den Uil.
Hij wil naar ,,een hanteerbare vorm'' zoeken en dan pas kerken benaderen.Voor vrijwilligers heeft de protestants-christelijke De Egmontshof geen direct contact met diaconieën. ,,Wel hebben veel vrijwilligers een kerkelijke achtergrond.'' Vorig jaar kampte Den Uil met een acuut personeelstekort. ,,Toen heeft in een aantal kerkbodes een smeekbrief gestaan om vrijwilligers te werven.''De media-aandacht heeft inmiddels al opgeleverd dat vanuit de Dorpskerk in Oud-Beijerland twintig jongeren zich hebben aangemeld om in de zomervakantie bij te springen. Een hartverwarmend aanbod, vindt Den Uil.De re …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?