Baptisten: erkenning kinderdoop zit er niet in

AMERSFOORT - Het verschil tussen kinder- en geloofsdoop is het grootste struikelblok dat dooperkenning tussen kerken in de weg staat. Volgens baptisten ziet het er niet naar uit dat het ooit tot erkenning komt.

Op initiatief van de Raad van Kerken probeert een stuurgroep kerken zover te krijgen dat ze elkaars doop accepteren. ,,Het is een proces waarvoor een lange adem nodig is voordat het iets concreets oplevert'', concludeert voorzitter prof. Marius van Leeuwen na bespreking van een conceptverklaring met ruim tien kerkgenootschappen. ,,Voor kerken met de kinderdoop is het vrij gemakkelijk de geloofsdoop te erkennen, maar andersom is dat bijna niet mogelijk. Met één beraad komen we daar niet uit. Het belangrijkste is dat we elkaar gezien en gesproken hebben.'' De stuurgroep gaat in een tussen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?