'Ambt van bisschop in PKN nodig'

ROTTERDAM - De Protestantse Kerk in Nederland heeft bisschoppen nodig om de band met de kerk van alle tijden en plaatsen te bewaren. Bovendien kan een bisschop predikanten die tot geestdrijvers dreigen te worden, in het gareel houden.
Dat schrijft Bert de Leede in Kontekstueel , tijdschrift voor het gereformeerd belijden nú. De Leede is rector van het seminarium Hydepark in Doorn, dat onder meer de scholing van predikanten van de Protestantse Kerk verzorgt. Hij vindt dat de kerkenraad, waarin zowel de predikant als de ouderlingen en diakenen zitting hebben, niet meer de garantie voor de voortzetting van de kerk op plaatselijk en regionaal niveau kan zijn. Voor de synode geldt dat nog minder. Dat komt doordat leden van de kerkenraad en synode slechts een beperkte termijn kennen. Een bisschop biedt die waarborg wel. Ook d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?