'Als er geen zonde is, is de genade overbodig'

Geloof
Hij typeert zichzelf als 'liefhebber van het christendom', de Leidse rechtsfilosoof prof.dr. Andreas Kinneging. In zijn boek Geografie van goed en kwaad wijdt hij waarderende woorden aan de Bijbelse traditie, als '... een onmisbare bron van wijsheid, waar eenieder zijn voordeel mee kan doen, zelfs de meest verstokte atheïst'.
LEIDEN - Hoe heeft het denken van Andreas Kinneging zich ontwikkeld nadat hij in 2000 in deze krant verklaarde dat hij zich steeds meer is gaan verdiepen in het christelijk geloof? Hoe leest hij de Bijbel? Als een leidraad voor ethiek? En hoe gaat hij om met de kern van het christelijk geloof, het lijden en sterven van Jezus Christus? Kinneging: ,,Gaat het in het christendom om de Imitatio Christi , de navolging van Christus? Dan ben ik voluit christen. Maar als je zegt: nee, het gaat om de rechtvaardiging door de kruisdood van Christus, dan niet. De centrale kwestie is voor mij niet of Jezus …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?