Afgezet

Vragen rondom homoseksualiteit en ambt staan wereldwijd op de kerkelijke agenda. In de Rooms-Katholieke Kerk ligt het duidelijk. Daar is het priesterambt toch al aan celibatair levende mannen voorbehouden.

Het Vaticaan heeft daarbij vorig najaar nog eens vastgelegd, dat ook ,,diepgewortelde homoseksuele neigingen'' een man ongeschikt maken voor het priesterschap. Dat het ambt soms misschien juist mannen aantrekt die toch al niet kunnen trouwen, is een praktische en pastorale kwestie. Het is aan priesteropleidingen de risico's daarvan te onderkennen. In een aantal protestantse kerken ligt het onderwerp een stuk ingewikkelder. De zaak van de Amerikaanse anglicaanse bisschop Gene Robinson trekt van Canterbury tot Nairobi aandacht. Hij was getrouwd, heeft twee dochters, maar is gescheiden en …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?