Adviesraad tegen hbo-dominees

DEN HAAG - De Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden is tegen invoering van hbo-predikanten in de Protestantse Kerk. Op 16 november buigt de synode van de Protestantse Kerk zich over een voorstel van een studiecommissie, die ervoor pleit het ambt van predikant open te stellen voor kerkelijk werkers met een hbo-opleiding.
Dit is volgens deze commissie nodig omdat er anders een predikantentekort zal ontstaan binnen de PKN. Nu kunnen alleen nog mensen met een universitaire opleiding theologie predikant worden. Dat moet ook zo blijven, vindt de raad van Advies voor het Gereformeerde Belijden. In dit orgaan zetelen theologen uit de gereformeerde gezindte. Het dient de protestantse synode gevraagd en ongevraagd van advies. Voorzitter dr. P.J. Visser van de Raad vindt dat hboers en universitair geschoolden niet zomaar tot één beroepsgroep kunnen worden samengevoegd. Net zoals er verschil is tussen artsen en …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?