Advies: ruimte voor vrouwelijke predikant GKV

Geloof

EDE - Ook vrouwen moeten in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) predikant, ouderling of diaken kunnen worden. Die ruimte past binnen de bandbreedte van de Bijbel en van wat gereformeerd is.

Dat adviseert een commissie die in opdracht van deze kerken de afgelopen jaren onderzoek deed naar de vrouw in het ambt. Het advies is gericht aan de generale synode van Ede, de landelijke kerkvergadering die begin volgend jaar in Ede bijeenkomt en een besluit moet nemen. 'Christenen in onze tijd zijn geroepen om het evangelie met kracht te verkondigen en onnodige belemmeringen moeten vermeden worden', schrijven de Deputaten M/V. Daarbij pleiten ze voor ruimte in de kerk voor verschillende visies op de vrouw in het ambt. 'Wij menen dat deze verschillen niet kerkscheidend hoeven te zijn, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?