Acrobatisch

Je zult er maar beschuldigd van worden: antisemitisme, racisme gericht tegen Joden. Het is de protestantse predikant N.K. Mos uit Wassenaar overkomen. Hij hield op zondag 13 maart 2005 een preek over Judas die Jezus heeft uitgeleverd aan de hogepriesters, zoals in het evangelie van Matteüs is verhaald.
Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) concludeert dat die preek een ,,abjecte antisemitische'' inhoud kent. Veel speurderszin is er niet voor nodig om zeer argwanend te worden van de preek van ds. N.K. Mos uit Wassenaar. Wat Judas doet, aldus de predikant, is ,,door en door Joods''. Hij verbindt 'Joods zijn' vervolgens met 'verraad', 'geperverteerde roeping', 'deserteur', 'vijfde colonne', 'kinderlijk', 'weigering mens te zijn', 'de grote tegenstander', 'nog gevaarlijker dan heiden en Griek' en 'een gladde aal'. Allerlei noties in de preek zijn te verbinden met wat Joden …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?