Aanwas Bethel komt vooral uit andere kerken

DRACHTEN - De Bethelkerk in Drachten, bekend om haar enorme groei, trekt relatief weinig mensen met een onkerkelijke achtergrond. Verreweg de meesten - eenderde - komen uit de Gereformeerde Kerken (synodaal). Vanwege vrijzinnigheid in deze kerken, viel er in Drachten veel voor de baptistenpredikant Orlando Bottenbley te winnen.
Deze analyse komt van de journalist Gerko Last in zijn boek Orlando Bottenbley & de wijde poorten van de Bethel, dat morgen verschijnt. Hij schetst de groei van de Bethelgemeente, die onder leiding van haar voorganger Orlando Bottenbley landelijke bekendheid kreeg. Uit een enquête die door 240 leden van Bethel is ingevuld, blijkt dat 47,1 procent opgevoed is binnen de Gereformeerde Kerken (synodaal) en twintig procent binnen de Nederlandse Hervormde Kerk - beide kerken zijn in 2004 gefuseerd in de Protestantse Kerk. Van de toetreders is 9,1 procent opgevoed binnen de Gereformeerde Kerke …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?