38 fouten in NBV ontdekt

HAARLEM - Lezers hebben tot dusver 38 fouten gevonden in een of meer edities van de Nieuwe Bijbelvertaling. De fouten zijn te vinden op www.denieuwebijbelvertaling.nl.
De meeste fouten zijn tikfouten, of gevallen waarbij een komma is vergeten. Zo staat in Genesis 4:22 nu Tubal-Kaën, waar Tubal-Kaïn moet staan. In 2 Samuël 5:12 staat een verkeerde woordvolgorde, 'over had Israël', waar 'over Israël had' moet staan. In Jesaja 47:1 staat Babylon, waar Babel hoort.De opvallendste fout is het ontbreken van een voetnoot bij Psalm 145:13. In de voetnoot wordt erop gewezen dat deze psalm een achrostichon is, een lied, waarbij de coupletten steeds beginnen met een van de letters van het Hebreeuwse alfabet.Lezers die andere fouten ontdekken, kunnen dit aan het Nederla …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?