Hoe lief hebt ú de zondag?

Geen
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

De Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging is een landelijke vereniging met ruim 27.500 leden. Deze leden komen uit de meest uiteenlopende kerkverbanden. Daarom is onze vereniging noch kerkelijk, noch politiek gebonden.

De vereniging is in mei 1954 opgericht nadat een jaar eerder door de toen zittende regering een grote verandering in de Zondagswet was aanvaard, die grote gevolgen zou krijgen voor de handhaving van de ons door God gegeven rustdag.

Het doel is dan ook om deze rustdag (de zondag) onder ons volk te handhaven en te eerbiedigen. Dat dit geen overbodige zaak bleek te zijn is duidelijk geworden in al de jaren die daarop volgden. De zondag is steeds meer verlaagd tot een gewone werkdag, waarop alles mogelijk moet zijn. Als God in het vierde gebod zegt: ‘Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heilig …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?