Plass zelfspot herkenbaar verfilmd

De Engelse auteur Adrian Plass weet met milde (zelf)spot de blik te openen voor de vastgeroeste en zelfingenomen kanten van ons geloofsleven en dus voor de verrassende en bevrijdende kanten van de Schepper en Verlosser van ons leven.

Inzijn eerste novelle, Het bezoek, krijgt een kerkelijke gemeente als die van ons allemaal gezelschap van de Grondlegger van de kerk zelf. AdrianPlass schetst hoe Jezus vriendelijkheid en zachtmoedigheid onze verwachtingen en tekortkomingen in een ander licht zet. Herkenbaar, zodat je soms moet grinniken om jezelf. Kan zon boekje met succes verfilmd worden? Wie dat probeert, begint aan niet één, maar drie waagstukken: het verfilmen van een boek, met humor, over Jezus. Dat kan alleen met bescheidenheid. Dat hebben de makers van Het bezoek gedaan. Dit kleine, Duitse project moet door …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?