La Tierra y la Sombra: een schets van de zinloosheid

Films en theater
beeld amstelfilm
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Alles is ijdelheid, leert het Bijbelboek Prediker. Lucht en leegte in een andere vertaling. De kringloop van het leven die beklemmend aan kan voelen. Baren en sterven, planten en rooien, huilen en lachen. In hoofdstuk 3:15 staat geschreven: ‘Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.’

Dit levensgevoel is typerend voor de Colombiaanse film La Tierra y la Sombra. Het is een schets van de zinloosheid die als een zware hand op het bestaan kan drukken. In een houten bed ligt Gerardo. Zijn ademhaling gaat moeizaam, zijn vrouw zit …
Dit is 16% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?