DVD: Vader-helden

De openingsscène van Courageous, een Amerikaanse evangelisatiefilm van de makers van het succesvolle Fireproof (2008) is enerverend.

Een poging tot autodiefstal loopt voor de dader en voor de eigenaar van de grote fourwheeldrive bijna fataal af. De toon is daarmee gezet, lijkt het. Maar dat valt tegen, en wel om verschillende redenen. Een ervan is misschien een detail, maar toch: de bij de diefstal betrokken politieman Nathan Hays blijkt niet dé hoofdpersoon van de film. De gewekte nieuwsgierigheid naar zijn verhaal wordt niet ingelost, en dat blijft knagen. Hoe Hays levensverhaal slechts zijdelings wordt uitgediept, is stereotiep en te makkelijk. Problematischer is de manier waarop Courageous het evangelie presente …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?