'WW-plan is goed voor jongeren'

MAASTRICHT - Met het advies over bezuinigingen op de WW heeft de SER een geweldige kans laten liggen. Men had de bezuinigingswens van het kabinet moeten uitruilen voor nieuwe initiatieven op de arbeidsmarkt, die meer zoden aan de dijk zetten dan een paar maanden WW meer of minder. De SER heeft zich laten gebruiken als schaamlap van de politiek.
Dat zegt Jacques Teuwen, voorzitter van vakbond De Unie, over het compromis tussen werkgevers en werknemers in de Sociaal-Economische Raad over de WW, waarmee verdergaande bezuinigingen door het kabinet zijn afgewend. De Unie is aangesloten bij vakcentrale MHP, dat wel achter het compromis staat. ,,Wij leggen het neutraal via internet aan onze leden voor'', aldus Teuwen.Hij vindt het onverklaarbaar dat de SER geen kans heeft gezien zijn eigen positie te verstevigen, door te streven naar 'sociale innovatie', een proces dat op termijn veel werkgelegenheid in Nederland kan opleveren, als onderwij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?