Wie uitkering heeft, krijgt vaak psychische zorg

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Bijna een derde (30,8 procent) van alle mensen met een uitkering (exclusief AOW) ontvangt psychische zorg.

Den Haag

Dat is drie keer zoveel als bij werkenden, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gemeenten, ggz en uitkeringsinstantie UWV gaan samenwerken om dit percentage omlaag te brengen.

Het zijn vooral uitkeringsgerechtigden die arbeidsongeschikt zijn en mensen in de Ziektewet die gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en/of geneesmiddelen gebruiken bij de behandeling van psychische ziekten. Bijna 17 procent krijgt hulp van de ggz, terwijl 24 procent medicatie krijgt. Het gaat om cijfers uit 2013.

In de eerste tien jare …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?