Voorlopig nog geen werktop

DEN HAAG - Het kabinet stuurt voorlopig geen uitnodiging voor de participatietop aan werkgevers en de vakbeweging om meer mensen aan het werk te helpen.
De ministers discussiëren al weken over de vraag of tijdens die bijeenkomst ook een eventuele aanpassing van het ontslagrecht aan de orde moet komen. Volgens premier Balkenende zijn de bewindslieden elkaar gisteren wel genaderd, maar ligt er nog geen akkoord. Hij wees er tijdens zijn wekelijkse persconferentie op dat het om een 'complex' en 'gevoelig' thema gaat. De premier kon niet garanderen dat er nog voor het zomerreces een top plaatsvindt. Kwaliteit van de besluitvorming is volgens hem belangrijker dan de tijdsdruk. In het regeerakkoord staat dat het ontslagrecht op de participati …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?