Volgend kabinet kan echt niet meer om vergrijzing heen

Een oproep voor het Binnenhof: zo leest het advies van een club invloedrijke ambtenaren aan het kabinet. Ze waarschuwen een volgend kabinet geen maatregelen uit te stellen, die nodig zijn om de overheidsfinanciën in de hand te houden.
DEN HAAG - Het gaat om ingrepen die moeten voorkomen dat onze kinderen en volgende generaties met enorme lasten worden opgezadeld. De ambtenaren, verzameld in de Studiegroep Begrotingsruimte, beginnen met de vaststelling dat de vergrijzing in de komende kabinetsperiode (2007-2011) écht, onontkoombaar begint. De kosten van de zorg stijgen al, omdat er meer ouderen komen. En vanaf 2010 krijgen de babyboomers (vanaf geboortejaar 1945) AOW; de kosten van die regeling gaan dan hard omhoog. Doen we niks, dan ontstaan in 2015 al forse gaten in de rijksbegroting, en die kunnen alleen maar met be …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?