Vitaliteitsregeling voor prepensioen

DEN HAAG - De nieuwe ‘vitaliteitsregeling’ moet ingezet kunnen worden om vervroegd pensioen te financieren.

Daarvoor pleiten de werkgevers en vakbeweging in een vertrouwelijke notitie, die in handen is van deze krant. Hierin worden maatregelen voorgesteld om de positie van oudere werknemers te versterken. Het kabinet wil de vitaliteitsregeling, die in de plaats moet komen van de huidige levensloopregeling, alleen openstellen voor deeltijdpensioen of tussentijds verlof. Minister Henk Kamp van Sociale Zaken presenteert binnenkort zijn plannen voor deze fiscale regeling, waarmee werknemers toekomstig inkomensverlies kunnen opvangen, bijvoorbeeld als ze zorgtaken op zich nemen. De nog vertrouweli …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?