Verzekeringspremies onder druk

DEN HAAG - Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat het resultaat van de schadeverzekeraars in 2006, na een groeiperiode van vier jaar, afneemt.
De consument gebruikt in toenemende mate internet om de premies van verzekeringspolissen met elkaar te vergelijken. Hierdoor is de concurrentie tussen verzekeraars sterk toegenomen en staan de premies onder druk. Daarnaast is er al langer sprake van een verzadigde markt, waarin voor schadeverzekeraars nog maar weinig ruimte is om verder te groeien. Het verbond verwacht een teruglopend resultaat van 1 procentpunt. Om (nog) winst te kunnen maken moeten schadeverzekeraars de mogelijkheden voor beperking van de schadelast maximaal benutten. Dit wordt bereikt door selectiever te zijn bij het acc …
Dit is 65% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?