'Veevervoerders gevaar voor volksgezondheid'

DEN HAAG - De Nederlandse veevoersector rommelt met het veevoer. Door afvalstoffen uit bijvoorbeeld diergeneesmiddelen door het voer te mengen, zetten de voederproducenten de veiligheid van het voedsel op het spel.
Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Informatie en Opsporingsdienst (IOD) van het ministerie van VROM hebben de omvang en ernst van de milieucriminaliteit in Nederland onderzocht. De onderzoekers hebben 43 zaken tussen 2001 en 2003 onderzocht en menen dat ,,ernstige overtredingen'' binnen de veevoersector aan de orde van de dag zijn. In het vertrouwelijk rapport dat gisteren via dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier naar buiten kwam, wordt gerept van ,,organisatiecriminaliteit en ketencriminaliteit''.Volgens Wakker Dier wilde minister Donner (Justitie) het rapport geheim houden. E …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?