Veel klachten veiligheid scholen

DEN HAAG - Enkele tientallen ouders en vertegenwoordigers van scholen hebben woensdag klachten en tips doorgespeeld naar het telefoonnummer van de nationale belactie school en veiligheid.
Er werd veel gebeld over de verkeerssituatie in de omgeving van school en over pesten. De belactie was een onderdeel van de Nationale Onderwijsweek. Enkele bellers deden aanbevelingen om bijvoorbeeld onveilige verkeerssituaties te verbeteren. Sommige vertegenwoordigers van scholen verwachten veel goeds van afspraken met ouders, terwijl andere scholen zogeheten 'kiss and ride' stroken hebben ingericht, waar ouders hun schoolgaande kinderen kunnen afzetten. Uit cijfers van Consument en Veiligheid is gebleken dat er iedere dag negentig kinderen met verwondingen van school naar het ziekenhuis moet …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?